دو دهه گذشته را ”عصر دارو“ نامیده‌اند. دارو می‌تواند از حاملگی جلوگیری کند. وقتی عصبی هستیم ما را آرام کند، وقتی بی‌حوصله هستیم به ما هیجان ببخشد، ما را به خواب برده بیدارمان کند، وقتی بیمار هستیم ما را بهبود بخشد، و وقتی سالم هستیم ما را بیمار کند! الکلیسم و سوءاستفاده از دارو و الکل از مشکلات بزرگ پزشکی و اجتماعی در آمریکا هستند.


داروهای روان‌گردان عمده که افراد از آنها استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند. در جدول (داروهای روان‌گردانی که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند) آمده است. استفاده مکرر از این داروها سبب می‌شود که شخص از لحاظ جسمانی و یا روایط نسبت به آنها وابستگی پیدا کند. وابستگی جسمانی (Physical dependence) که سابقاً ”اعتیاد ـ addiction“ نامیده می‌شد دو مشخصه عمده دارد: تحمل ”tolerance“ (در نتیجه استفاده از دارو شخص مجبور می‌شود به‌طور فزاینده‌ای داروی بیشتری مصرف کند تا همان اثر قبلی را احساس نماید) و کناره‌گیری (withdrawal) (اگر مصرف دارو قطع شود، شخص نشانه‌های جسمانی ناخوشایندی را تجربه می‌کند). الکل، باربیتورات‌ها و مخدرها (narcotics) همه می‌توانند وابستگی جسمانی به‌وجود آورند.