هرگونه دگرگونی در زندگی آدمی، خواه خوشایند و خواه ناخوشایند، مستلزم نوعی سازگاری مجدد است. مطالعهٔ تاریخچه‌های فردی آدمیان حاکی از آن است که اختلال‌های جسمانی و عاطفی آنان بیشتر پیرامون دوره‌هائی از زندگی پیدا می‌شود که در آنها دگرگونی بزرگی روی داده است. مقیاس جدول مقیاس دگرگونی زندگی به‌منظور اندازه‌گیری فشار روانی در قالب تغییرات زندگی تهیه شده است. رویدادهای زندگی را برحسب فشارزا بودن آنها از شدیدترین (مرگ همسر) تا خفیف‌ترین (خلاف‌کاری‌های جزئی)، زیرهم قرار داده‌ایم. برای تهیهٔ این مقیاس هزاران مصاحبه و شرح ‌حال پزشکی مورد مطالعه قرار گرفت تا از این راه انواع رویدادهائی که در نظر مردم فشارزا بوده شناسائی شود. چون ازدواج (که رویدادی مثبت اما مستلزم سازگاری‌های چشمگیری است) برای بیشتر مردم یک رویداد خطیر و حساس می‌نمود، بنابراین در میانهٔ مقیاس جا داده شد و ارزش قراردادی ۵۰ برای آن منظور گرید.


پژوهندگان سپس برای مقایسهٔ ازدواج با چند رویداد دیگر زندگی از حدود چهار صد زن و مرد (با پیشینه، سن و وضعیت ازدواج گوناگون) پرسش‌هائی از این دست کردند: ”آیا فلان رویداد، نسبت به ازدواج مستلزم سازگاری مجدد بیشتر با کمتری است؟“ و ”سازگاری مجدد با کدام یک از این رویدادها به زمان بیشتری نیاز دارد؟“ علاوه بر این پرسش‌ها، از آنان خواسته شد که برای هر رویداد به تناسب شدت آن و زمان لازم برای سازگار‌شدن با آن، یک ارزش عددی منظور کنند. این رتبه‌بندی‌ها برای ساختن مقایس جدول مقیاس دگرگونی زندگی به‌کار گرفته شد. با توجه به اینکه گروه‌های اقلیت ساکن آمریکا و مردم هر دو دسته کشورهای در حال رشد و بسیار صنعتی، رتبه‌بندی‌های مشابهی از این رویدادهای فشارزا به‌دست داده‌اند، به‌نظر می‌رسد این مقیاسی است همگانی.

جدول مقیاس دگرگونی زندگی

رویداد ارزش عددی تغییر رویداد ارزش عددی تغییر
مرگ همسر ۱۰۰ تغییر مسئولیت‌های در محل کار ۲۹
طلاق ۷۳ جدا شدن فرزندان از خانواده ۲۹
زندگی جدا از همسر ۶۵ اختلاف با خانوادهٔ همسر ۲۹
زندانی شدن ۶۳ پیشرفت‌های شخصی چشمگیر ۲۸
مرگ یکی از اعضاء خانواده ۶۳ آغاز به‌کار با بیکار شدن همسر مرد ۲۶
زخمی شدن یا بیماری خودشخص ۵۳ آغاز یا پایان یافتن تحصیل ۲۶
ازدواج ۵۰ تغییر شرایط زندگی ۲۵
اخراج از کار ۴۷ تجدیدنظر در عادت‌های شخصی ۲۴
آشتی با همسر ۴۵ مسئله داشتن با رئیس ۲۳
بازنشستگی ۴۵ تغییر محل مسکونی ۲۰
برهم خوردن سلامت یک عضو خانواده ۴۴ تغییر محل تحصیل ۲۰
بارداری ۴۰ تغییر تفریحات ۱۹
مشکلات جنسی ۳۹ تغییر فعالیت‌های مذهبی ۱۹
ورود یک عضو تازه به خانواده ۳۹ تغییر فعالیت‌های اجتماعی ۱۸
سازگاری مجدد در کسب و کار ۳۹ تغییر عادت‌های مربوط به خواب ۱۶
تغییر وضع مالی ۳۸ تغییر عادت‌های مربوط به خورد و خوراک ۱۵
مرگ دوست صمیمی ۳۷ تعطیلات سالیانه ۱۳
تغییر شغل ۳۶ عید کریسمس ۱۲
از دست رفتن وثیقه ۳۰ خلافکاری‌های جزئی ۱۱


این مقیاس که ‌به‌نام مقیاس هولمز (Holmes) و راهه (Rahe) برای رتبه‌بندی سازگاری مجدد اجتماعی نیز مشهور است، میزان فشار روانی را برحسب تغییراتی که در زندگی آدمی روی می‌دهد اندازه‌گیری می‌کند (نقل از هولمز راهه).