آفتاب

شصت ثانیه با اخبار سیاسی اجتماعی / 8 تیر١- جمعى از مسئولان دولتى با خانوادهء مهشاد كريمى خبرنگار جانباخته اتوبوس ديدار كردند ، خانوادهء كريمى اعلام كردند : نمي بخشيم .
٢- دستور اعدام پسر عموىبن سلمان به دست خود او تيتر خبرهاى جهان بود .
٣- عبدالناصر همتى با انتقاد از دولت روحانى گفت : جفايى كه دولت در حقم كرد هيچوقت يادم نمي رود برخى بزرگتن اصلاح طلب امروز و فردا كردند و درنهايت حمايتى نكردند
٤- فيلم جنجالي فرماندار لنگرود از رفتار غير اخلاقى اش باعث عزل اين فرد شد .
٥- رئيس مجلس اعلام كرد : فيلمهاى ضبط شده از نيروگاههاى انرژى اتمى را به آژانس تحويل نمي دهيم .ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی