شما با برنامه‌ريزى‌هائى مى‌توانيد بکار پرورش و سازندگى کودکان بپردازيد. اقداماتى داشته باشيد که کودکان در سايه آن مقدمات رشد و پرورش خود را فراهم آورند. دامنهٔ اين پرورش وسيع و شامل پرورش تن، روان، ذهن، عاطفه، اخلاق، عقل و ... است.

پرورش شغلى

شما اگر محل مطمئنى را مى‌شناسيد، با مسؤول کارگاهى آشنايى داريد مى‌توانيد فرزندان خود را در ايام تابستان به آنها بسپاريد که با کار و حرفه‌اى آشنايشان سازند. دست و اعضاى آنان را با کار و ابزارى مأنوس سازند. بگذاريد فرزندتان چوبى را اره کند، جعبه‌اى يا قاب عکسى بسازد، فرفره و بادبادک بسازد، اگر زن خياط و مؤمنه‌اى سراغ داريد دخترتان را به او معرفى کنيد که به او فنون خياطي، گلدوزي، بافندگى ياد دهد و بدان سرگرم باشد و ... اگر با مردى فنى و تعميرکار آشنا هستيد پسر خود را به او بسپاريد که به او حرفه و فن بياموزد. حتى گاهى فرزند خود را با خود بمحل کار ببريد و او را با شغلى که داريد آشنا کنيد.

تمرين مسؤوليت‌پذيرى

تابستان فرصتى است براى تمرين مسؤوليت‌پذيرى فرزند شما در محيط خانه و اجتماع. شما مى‌توانيد در منزل براى پسر خود بتناسب سن وظيفه‌اى معين کنيد. مثلاً از او بخواهيد نان خانه را او بخرد، در مزرعه يا مغازه فلان کار و وظيفه را او برعهده گيرد. اداره باغچه، مزرعه، دام و پرنده را از بخواهيد.

مى‌توانيد به دخترتان تکليف کنيد که فلان وظيفه را او در خانه انجام دهد. زير نظر مادر به انجام کارهاى خانه بپردازد. مثلاً آشپزى کند، دوخت و دوز داشته باشد، لباس را اتو کند، کار شستن ظروف، تهيه چاى و ... را او عهده‌دار گردد و تدريجاً با فنون مديريت خانه آشنا گردد.

انجام وظايف اجتماعى

فرزند شما مى‌تواند عهد‌ه‌دار وظايفى در اجتماع شود. در جشن‌ها و سوگوارى‌ها براى آراستن‌هاى لازم با ديگران همکارى کند، در محل با هماهنگى و همکارى ديگر کودکان حفظ و اداره باغچه يا ميدانى را در محل با هماهنگى و همکارى ديگر کودکان حفظ و اداره باغچه يا ميدانى را در شهر و روستا برعهد گيرد، به نظافت کوچه بپردازد، درختان کوچک را آب دهد. در مددکارى‌هاى اجتماعى شرکت کند، جزو گروه داوطلببى باشد در بسيج، در بازرسى‌ها و نظارت‌ها، در عمران محل، در برنامه‌هاى ديگر.