و بالاخره تابستان فرصتى است براى تجديدنظر و رسيدگى در برنامه‌هاى زندگى خود و فرزندان و تجديدنظر و ارزيابى در روابط خود با آنان و ملاحظه اين امر که آيا وظايف خود را در رابطه با آنان درست انجام داده‌ايد يا نه.

ايفاى حقوق واجب

مى‌دانيم که فرزندان ما از ما حقوقى را طلبکارند و ما نسبت به آنان بدهى‌هائى داريم. تابستان فرصتى است که حقوق عقب‌مانده را درباره آنان ايفا کنيم. آنان از ما طلبکارند آموزش‌ها، پرورش‌ها و فنونى چون سواري، شنا، تيراندازى و جنبه‌هاى رزمى و دفاعى و ... را بايد ديد آيا اين حقوق بوجهى نيکو انجام شده‌اند يا نه. اگر نه، فرصتى است که آنها را انجام دهيم.

رسيدگى‌هاى عاطفى

مسأله محبت از نظر تعادل يا افراط از مسائل مهم تربيت است، کودکان ما به محبت نياز دارند و بايد از آن سير و اشباع شوند. کمبود محبت زمينه‌ساز عوارضى بسيار است که در درازمدت مشکلات فوق‌العاده‌اى براى خانواده‌ها پديد مى‌آورد.


برعکس آن هم مسأله‌ساز است. بدين‌معنى که افراط در محبت زمينه را براى بسيارى از نازپروردگى‌ها و لوسى و ننرى فراهم آورده و کودک را دچار مشکلات بسيار خواهد کرد. در تابستان فرصتى داريد که وضع و موقعيت خود و فرزندان و نوع روابطتان را ارزيابى کنيد و ببينيد در چه شرايط و موقعيتى هستيد. آيا نيازى به ترميم وجود دارد يا نه.

رسيدگى‌هاى روانى

در تعطيلات تابستان نياز داريد که وضع فرزندان خود را از نظر روانى مورد ارزيابى قرار دهيد. درباره وضع هوشى و استعداد او بررسى کنيد. حالات روانى او را مورد توجيه قرار دهيد. ببينيد آيا از تعادلى برخوردار است يا نه.


اشکالات درونى در هر سطح و صورتى که باشند مورد توجه و رسيدگى قرار گرفته و اصلاح شوند چه بسيارند اختلالات جزئى که بنظر ناچيز مى‌آيند ولى بعدها به ابتلاى روانى منجر شده و براى فرزندان ما دشوارى به بار مى‌آورند.


ممکن است فرزند شما دچار تضاد و تعارض، احساس محروميت، دچار بدخوابي، بى‌اشتهائي، حساسيت، سردى و بى‌تفاوتي، خشم، خودبيني، سلطه‌طلبي، غرور و ... باشد. اينک فرصتى مناسب در اختيار است تا در اين زمينه تصميم بگيريد.

رسيدگى‌هاى اخلاقى

همچنين ممکن است فرزند شما خداى نخواسته مشکلات اخلاقى داشته و گرفتار خنده بيجا، بى‌نظمي، بددهني، طمعکاري، تجاوز و تعدي، بهانه‌گيرى و لجبازي، عيب‌جوئي، آلودگى‌هاى اخلاقى و جنسى و ... باشد.


شايد تا حال فرصتى نيافته‌ايد که به اصلاح و درمان آن‌‌ها بپردازيد. اما اينک آن فرصت و امکان در اختيار است. اگر امروز در اين زمينه اقدامى نکنيد ممکن است فردا دير باشد. بويژه که شما در نيک و بد امورش مسؤوليد.

رسيدگى‌هاى دينى

آيا شما از اطلاعات و اعتقادات و باورهاى مذهبى فرزندتان اطلاع داريد؟ آيا فرزند شما قادر به دفاع از اصول عقايد خويش در حدّ درک و فهم خود هست يا نه؟ اگر نه شما مسؤوليد.


آيا فرزند شما که به سنين بلوغ و نوجوانى نزديک شده از طهارت و نجاست خود اطلاع دارد؟ آيا غسل بلد است؟ نماز مى‌داند؟ از وظايف شرعى خود سر در مى‌آورد؟ اگر نه، شما مسؤوليد و تابستان فرصت خوبى براى اين آموزش‌هاست.


بهمين ترتيب ضرورى است رسيدگى‌هاى ديگرى در امر زندگى و رفتار فرزند شما، معاشران او و آمد و شد او، صورت گيرد و اطمينان پيدا کنيد که از جميع جهات مشکل و مسأله‌اى نداريد.