از وظايف مهم اولياء در اين مرحله از عمر، ايجاد عادات مناسب براى زندگى است.

پوشش مناسب

که قسمت‌هايى از آن را در صفحات پيشين عرضه داشتيم. نوجوان را بايد به داشتن لباسى که تأمين کنندهٔ سلامت بدن و حافظ عزّت و شخصيت او باشد، عادت داد و او را از پوشيدن‌هاى لباس‌هاى جلف و پر زرق و برق دور داشت.

آرايش مناسب

اينکه پسران و دختران ما سر و صورتى آراسته و مويى زيبا داشته باشند، جاى بحث و اعتراضى نيست، ولى اين مهم است که اين امر به صورت جلف نباشد و دخترانمان را عادت دهيم که موى خود را از انظار پوشيده دارند و مرز عفاف را حافظ باشند. چرا که ما حق نداريم زيبائى‌ها را در خلاف مسير حق و يا در عرصهٔ حرام عرضه داريم.

اشتغال

اين مهم است که نوجوان را دائماً مشغول داريم. دستش را، فکرش را، ذهنش را و توجه و دقّتش را. بيکارى مسأله‌آفرين و زمينه‌ساز سقوط‌ها و انحرافات است، پس براى اوقات فراغت نوجوان بايد فکرى شود.


صدمه آفرينى‌ها براى خود و ديگران در عرصهٔ اجتماعى يا غريزى و حتى اعتياد ناشى از بيکارى است. نوجوان را به ورزش، باغداري، دامدارى و ساختن يک وسيله و ابزار تشويق کنيد.

امساک

اين مهم است که نسل نوجوان با رهبرى والدين و مربيان، هفته‌اى يک روز روزه‌ بگيرند و اين امر در تعديل غريزى آنان نقش مهم و اساسى دارد. اين انديشه را مى‌توان رنگ و هواى مذهبى و اخلاقى داد، بدين‌گونه که از محل امساک يک روز روزه، مستمندى را اطعام نماييم و يا مشکلى را از جامعه در حد توان رفع کنيم.

مقاومت‌ها

اين مهم است که نسل نوجوان ما در برابر هجوم لغزش‌ها و انحرافات مقاوم باشد، در برابر زرق و برق‌ها خود را نبازد و خريدار آلودگى‌ها و هرزگى‌ها نباشد، که البته اين امر نياز به ايمان و باورى قوى دارد.

عزّت نفس

چه بسيارند مقاومت‌ها که ناشى از عزّت نفس‌اند. به هنگامى که وجود آدمى بر او گران بيايد، تسليم هر آلودگى و انحرافى نخواهد شد. بسيارى از آنها که خود را ارزان معامله مى‌کنند، دچار ذلّت نفسند. بنابراين به گوش فرزندان خود بخوانيم که مهمند و بهاى وجودشان بهشت است و آن را ارزان معامله نکنند.

نظافت مداوم

رعايت آن را در تمام مراحل نوجواني، به ويژه براى دختران و مخصوصاً در ايام عادات ماهانه، ضرورى مى‌بينيم و مادران بايد در اين عرصه تذکران لازم را به آنان بدهند.