مجموعه علوم و مهارت‌هائى که به‌منظور کمک به درمان و بهبود يا بازگرداندن کار اعضاء بدن و هدايت بيمار براى استفاده از توانائى باقيمانده و به‌دست آمده براى جبران هر چه بيشتر ناتوانى‌ها و محدوديت‌ها براى رسيدن به زندگى مستقل فرد بيمار و معلول در حد امکان کوشش مى‌نمايد علوم توانبخشى مى‌گويند و شاخه‌هاى اين علم عبارتند از: بينائى‌سنجي، کاردرماني، گفتاردرماني، شنوائى‌سنجي، فيزيوتراپى و مديريت توانبخشى و غيره. فارغ‌التحصيلان علوم توانبخشى براساس تشخيص و توصيه پزشک درمان بيماران را برعهده گرفته و توصيه‌هاى آنان را براى درمان بيماران به‌کار مى‌گيرند.