به شاخه‌هاى علوم پزشکى که وظيفه شناسائى بيمارى‌ها، درمان آنها و پيشگيرى از بروز بيمارى‌ها را عهده‌دار است علوم پزشکى بالينى و کمک بالينى مى‌گويند. در جهان کنونى پيشرفت‌هاى علمى و تحقيقات با سرعت سرسام‌آورى به پيش مى‌تازد و شاخه‌هاى علوم پزشکى با توانائى‌ها و تخصص‌هاى گوناگون و متنوع خود همگام با اين پيشرفت توسعه مى‌يابد و در دهه‌هاى اخير در زمينه‌هاى مختلف از جهت پيشگيرى و درمان و امکانات جديد تشخيص و درمان پيشرفت‌هاى زيادى نموده است شاخه‌هاى مختلف علوم پزشکى بالينى و کمک‌بالينى عبارتند از: طب اورژانس، پزشکى اجتماعي، پزشکى هسته‌اي، طب کار، پزشکى قانوني، پزشکى ورزشي، پزشکى عمومي، داخلي، پوست و مو، قلب و عروق، کودکان و نوزادان، مغز و اعصاب، چشم‌پزشکي، زنان و زايمان، جراحى عمومي، ارتوپدي، بيمارى‌هاى عفوني، گوارش، اورولوژي، ريه و دستگاه تنفس.