يکى از علومى که با توجه به پيشرفت سريع علم و تکنولوژى و گسترش علوم و فنون و مراکز توليدي، صنايع و کارخانجات از اهميت فراوانى برخوردار است، علوم فنى مکانيک است و اين صنايع نياز به مهندسان، کارشناسان و طراحانى دارد که بتوانند در مراکز توليد و کارخانه‌ها اجزاء و مکانيزم‌هاى ماشين‌آلات مختلف را طراحى کنند و در به‌کار بردن علوم و فنون و تکنولوژى مربوطه جهت طرح و محاسبه اجزاء سيستم‌هائى که اساس کار آنها مبتنى بر تبديل انرژي، انتقال حرارت و جرم است توانائى لازم را داشته باشند و با به‌کار بردن تکنولوژى مربوط به ابزارسازي، ريخته‌گري، جوشکارى، فرم‌دادن فلزات، طرح کارگاه يا کارخانه‌هاى توليدى آماده کار در زمينه ساخت و توليد ماشين‌آلات صنايع در بخش‌هاى مختلف کشاورزي، ماشين‌سازي، ابزارسازي، خودروسازى و ... باشند شاخه‌هاى اصلى مهندسى مکانيک عبارتند از: مکانيک در طراحى جامدات، ساخت و توليد، تأسيسات حرارتى و برودتى.