با توجه به نياز روزافزون جماعات انسانى به کالاهاى متفاوت، استخراج معادن و تبديل آنها به فرآورده‌هاى مورد نياز احتياج عموم جوامع به صنايع زيربنائى نظير توليد فلزات اساسى و مواد غيرفلزي، وجود واحد‌هاى توليد آهن و فولاد و ساير فلزات واحدهاى نورد. شکل دادن فلزات، ريخته‌گرى کارخانجات سراميک، کاشى و شمشيرسازى و اهميت مواد سراميکى در صنايع الکتريکى و الکترونيکى اين رشته از اهميت بالائى برخوردار است اين رشته با علومى چون شيمي، فيزيک، رياضيات، مهندسى معدن، مکانيک و زمين‌شناسى رابطه تنگاتنگى دارد.