مهندسى شيمى رشته گسترده‌اى است که با استفاده از اصول مهندسى به همراه مبانى رياضيات و شيمى و فيزيک زمينه‌هاى لازم را براى طراحى و بهره‌بردارى از صنايع متنوع ايجاد مى‌کند موازنه انرژى و مواد، ترموديناميک، مکانيک سيالات، انتقال حرارت، انتقال جرم عمليات واحدهاى صنعتي، طراحى راکتورهاى شيميائي، کنترل فرآيندها و اقتصاد و طراحى مهندسى مهم‌ترين مباحث مهندسى شيمى است به‌علاوه دروس ديگرى در مهندسى عمومى نظير برق، استاتيک، مقاومت مصالح، مهندسى محيط زيست، رسم فنى و کارگاه‌ها براى تکميل اطلاعات مهندسى ارائه مى‌شود شاخه‌هاى مهندسى شيمى عبارتند از:


- صنايع نفت و گاز و پتروشيمى و پليمر


- صنايع غذايى


- صنايع معدنى


- طراحى فرآيند


- صنايع پالايش