علوم مهندسى و عمران به‌منظور تربيت مهندسان طراح، محاسبه‌گر، مجرى پروژه‌هاى ساختماني، صنعتي، راه‌سازى و تأسيسات آبى و تهيهٔ اطلاعات دقيق مهندسى و نقشه‌هاى گوناگون و نظارت بر حسن اجراء طرح‌ها و پروژه‌هاى عمرانى و همکارى با مهندسين مشاور و يا محاسبه در زمينه‌هاى ياد شده به‌وجود آمده است و با توجه به سياست‌هاى عمرانى و سرمايه‌گذارى براى ايجاد ساختمان‌ها، راه‌ها، پل‌ها، سدها و نيروگاه‌هاى هسته‌اى و حرارتي، رفع نيازهاى عمرانى در زمينه مسکن و تأسيسات آبى اهميت اين رشته مشخص مى‌شود اين رشته با علوم پايه نظير رياضى و فيزيک ارتباط تنگاتنگى دارد و دروس تخصصى چون طراحى سازه‌هاى فولاد و بتن، پى‌سازي، مکانيک خاک، مکانيک سيالات، هيدروليک و تحليل سازه‌ها هيدروليک، آب‌هاى زيرزميني، نقشه‌بردارى و عمليات، مقاومت مصالح، زمين‌شناسى مهندسى و ... است شاخه‌هاى اصلى عبارتند از: عمران، آب و مهندسى نقشه‌بردارى و مهندسى معماري.