زمين‌شناسى علمى است که شناخت همه پديده‌هاى زمين از جمله منشاء، ساختمان، مواد متشکله، منابع طبيعى موجود و تغيير و تحولات پديد آمده در طول زمان کرهٔ زمين را مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌دهد و توسعه و گسترش بسيارى از علوم ديگر به‌ميزان زيادى وابسته به اطلاعات دانش زمين‌شناسى است و از طرف ديگر با علومى چون فيزيک، شيمي، رياضى و زيست‌شناسى ارتباط گسترده‌اى دارد مهم‌ترين موضوعات مورد مطالعه در علم زمين‌شناسى عبارتند از:


زمين‌شناسى تاريخي، بلورشناسي، هندسى و نوري، رسوب‌شناسي، سنگ‌شناسي، ديرينه‌شناسي، زمين‌شناسى ‌ساختماني، زمين‌شناسى نفت، زمين‌شناسى اقتصادي، آب‌شناسى و زمين‌شناسى مهندسى.