رشته‌هاى اصلى علوم که ساير علوم به آنها وابسته‌ و از اطلاعات آنها استفاده مى‌کنند علوم پايه مى‌گويند که عبارتند از فيزيک، شيمي، رياضي، آمار، زيست‌شناسى و زمين‌شناسي. توسعه تکامل و ترويج بسيارى از علوم بدون اطلاعات علوم پايه عملاً امکان‌پذير نبوده است.