دورهٔ سوم کودکى از حدود شش سالگى تا يازده‌ سالگى است. در اين دوره شخصيّت کودک سازمان ‌يافته‌تر و پيچيده‌تر مى‌شود و از نظر جسمى و توانايى‌هاى ذهنى و اجتماعى تغييرات مهمى در او بوجود مى‌آيد؛ از اين‌رو شناخت کودکان دبستانى براى برنامه‌ريزان و مديران و معلمان دورهٔ ابتدايى ضرورت دارد. در گزارش اهداف، ويژگى‌ها و اصول آموزش و پرورش پيش‌دبستانى و دبستانى اهم ويژگى‌هاى بدنى و ذهنى کودکان هفت تا ده ساله بشرح ذيل آمده است

ويژگى‌هاى بدنى

- هماهنگى چشم و دست کامل مى‌شود.


- يادگيرى مهارت‌هاى حرکتي، دقيق‌تر، سريع‌تر و پيچيده‌تر مى‌شود.


- ماهيچه‌هاى کوچک، کاملاً رشد مى‌کنند.


- سرعت رشد دختران در اين دوره از پسران بيشتر مى‌شود.


- در پايان اين دوره، علائم بلوغ (صفات ثانويه) در دختران به‌تدريج ظاهر مى‌شود.


- در کاربرد صحيح و سريع اندام‌هاى حسّى و حرکتى مهارت کافى کسب کرده است.


- رشد جسمى کودک به‌خصوص از نظر تکامل مراکز عصبي، به جايى رسيده است که مى‌تواند به تحريکات رسيده از خارج، پاسخ‌هاى کاملاً اختصاصى بدهد. (تعليم و تربيت و مراحل آن؛ ص ۱۵۴)

ويژگى‌هاى ذهنى و تحول روان 

- تقليد در اين دوره آگاهانه انجام مى‌گيرد.


- خودميان‌بينى يا خودمدارى کودک تعديل مى‌شود. (همانجا)


- بزرگسالانى را که از نظر او ارزشمند و مورد احترام هستند، الگو قرار مى‌دهد.


- احساس مالکيت در او قوى مى‌شود.


- از تخيل به واقعيت نزديک مى‌شود.


- قدرت تشخيص ميان خوب و بد در او ظاهر مى‌شود.


- کم‌کم آرامش و ثابت عاطفى پيدا مى‌کند.


- داراى ابتکار عمل و سليقهٔ شخصى مى‌شود.


- قواعد را درک مى‌کند و رعايت قاعده در کارها را لازم مى‌داند.


- به مرحلهٔ تفکر محسوس مى‌رسد.


- قدرت درک علت امور طبيعى را بتدريج پيدا مى‌کند.


- در اين دوره کودک داراى حافظه نيرومندى است.


- به حرف زدن علاقه فراوان دارد.


- به رفاقت با کودکان ديگر و همسالان علاقه‌مند است.


- قبل از اجراى هر کار قادر است طرح و نقشه آن را بريزد.


- به يادگيرى علاقهٔ زياد دارد.


- قدرت درک مشکلات پيرامون خود را پيدا مى‌کند.


با توجه به ويژگى‌هاى کودکان در دورهٔ دبستان تعليم مفاهيم اساسي، تربيت اخلاقى و اجتماعى و جسمانى او ضرورت دارد.