آموزش و پرورش دورهٔ ابتدايى فعاليتى نظام‌دار و هدفمند است؛ از اين‌رو صاحبنظران اهداف متعددى براى اين دوره ذکر کرده‌اند.


در قانون اساسى معارف ايران مصوب ۱۲۹۰ به تعريف و هدف تأسيس مکتب و مدرسه اشاره شده و آمده است:


مکتب و مدرسه عبارت است از تأسيساتى که براى تربيت اخلاقى و علمى و بدنى ابناء نوع بشر داير مى‌گردد.


مطالعهٔ مصوبات شوراى عالى معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش و برنامهٔ تفصيلى دورهٔ پنج ساله ابتدايى مصوب ۱۳۴۴ مبين آن است که به هنگام پيشنهاد هر برنامه يا تصويب آن، اهدافى براى دورۀ ابتدايى تعيين و اعلام شده است.


براساس طرح نظام آموزش و پرورش جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۳۶۷ و در جهت اهداف کلى نظام، اهداف دورهٔ ابتدايى در سه حيطهٔ شناختي، عاطفى و روانى - حرکتى از طرف کميسيون پيش‌دبستانى بشرح ذيل تعيين و اعلام شده است

اهداف پايه اول ابتدايى

اهداف شناختى

۱. آموزش اطلاعات مقدماتي، بهداشتى و ايمني.


۲. آموزش خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدلال کردن.


۳. آموزش اطلاعات ساده دربارهٔ محيط طبيعى و اجتماعى پيرامون خود.


۴. ياد دادن بعضى آيات ساده و سوره‌هاى کوچک قرآن کريم.

اهداف عاطفى

۱. تقويت انگيزه آمدن به مدرسه


۲. علاقه‌مند کردن کودک به درس خواندن و يادگيري.


۳. علاقه‌مند کردن کودک به ارزش‌ها و آداب و رسوم اسلامى و ميهنى و احترام گذاردن به آنها.


۴. ياد دادن کنترل و عواطف و ابزار آنها به نحو مطلوب.

اهداف روانى - حرکتى

۱. پرورش تن و روان و حفظ سلامت جسمى و روانى و شادابى کودک.


۲. ايجاد عادت به نظم و تربيت و پرورش روح همکارى با ديگران.


۳.ايجاد زمينه‌ شکوفايى و رشد استعداد هنري.


۴. پرورش دقت، کنجکاوى و خلاقيت.


۵. ايجاد عادات بهداشتى و ايمني.


۶. آشنايى با نماز.

اهداف پايه‌هاى دوم تا پنجم ابتدايى

اهداف شناختى

۱. آموزش تدريجى رموز خلقت به کودک و جلب توجه او به مبدأ آن.


۲. ياد دادن قرآن مجيد در حد درست‌خواني.


۳. دادن اطلاعات لازم در زمينهٔ واجبات ديني.


۴. آموزش اطلاعات بهداشتى و ايمني.


۵. تقويت حس کنجکاوى دانش‌آموز نسبت به محيط اجتماعى و طبيعى خود و آموزش اطلاعات و مهارت‌هاى سودمند در زندگى اجتماعى و هنجارهاى اجتماعى به منظور ايجاد نظم و مسؤوليت‌پذيرى در آنان.


۶. آشنا کردن دانش‌آموزان با زندگى پيامبران و ائمه معصومين (ع) در حد ممکن.


۷. آشنا کردن دانش‌آموزان با قوانين و هنجارهاى اجتماعي.


۸. آموزش هنرى براى پرورش استعدادهاى هنرى با تأکيد بر هنرهاى بومى و متناسب با مقتضيات منطقه‌اي.


۹. آموزش مطالبى که به درک موقعيت دانش‌آموزان از لحاظ زمان و مکان کمک کند.

اهداف عاطفى

۱. احترام گذاردن به بزرگسالان.


۲. علاقه‌مند کردن به نظم و مسؤوليت‌پذيرى و رعايت حقوق ديگران.


۳. علاقه‌مند کردن دانش‌آموز به مطالعه.


۴. علاقه‌مند کردن دانش‌آموز به فعاليت‌هاى اجتماعى و تعاون.

اهداف روانى و حرکتى

۱. ايجاد عادات بهداشتى و ايمني.


۲. ايجاد عادت به تعاون و رعايت حقوق ديگران.


۳. آموزش عملى نماز.


۴. تقويت مهارت خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدلال کردن.