مدارسى هستند که براى تعميق آموزش دروس دوره دبيرستان و فراهم آوردن زمينه‌هاى مناسب و آمادگى لازم جهت ادامه تحصيل در دوره‌هاى آموزش عالى ايجاد شده‌اند و به دو شکل دولتى و غيرانتفاعى فعاليت مى‌کنند.

اهداف دوره پيش‌دانشگاهى

- تعميق آموزش دروس تخصصى دوره دبيرستان.


- فراهم آوردن زمينه‌هاى مناسب و آمادگى لازم جهت ادامه تحصيل در دوره‌هاى آموزش عالي.


- هدايت دانش‌آموزان به دوره‌هاى آموزش عالى مطابق با استعداد و علاقه آنها.


- فراهم آوردن زمينه مناسب براى شکوفائى خلاقيت و افزايش معرفت علمى و فرهنگى دانش‌آموزان.

اصول حاکم بر برنامه‌هاى درسى دوره پيش‌دانشگاهى

الف- قابليت انعطاف در برنامه‌ها به منظور:


- امکان تغيير گرايش تحصيلى دانش‌آموزان بر اساس استعداد و علائق آنان.


- فراهم نمودن امکان رقابت تعداد بيشتر افراد جهت ورود به هر يک از رشته‌هاى دانشگاهي.


ب- ارائه آموزش‌هاى جبرانى جهت تقويت پذيرفته‌شدگان مناطق محروم و گروه‌هاى خاص.


ج- ارائه دروس اختصاصى دورهٔ دبيرستان با عمق بيشتر.


د- ارائه دروس اجبارى و اختيارى به‌ منظور شکوفائى خلاقيت و تقويت بينش علمى و فرهنگى دانش‌آموزان.

رشته‌هاى پيش‌دانشگاهى

- علوم رياضى.


- علوم‌تجربى.


- علوم‌انسانى.


- هنر.


- علوم و معارف اسلامى.