هدف اين دوره تربيت افراد متخصص در زمينهٔ جهانگردى و هتل‌دارى به منظور ارتقاء کيفى سطح ارائهٔ خدمات دست‌اندرکاران و گسترش منابع اقتصادى کشور است.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در کليهٔ زمينه‌هاى تخصصى صنعت جهانگردى و هتل‌دارى مانند آژانس‌هاى مسافرتى شرکت‌هاى حمل و نقل هوائي، واحدهاى پذيرائى و اقامتي، مؤسسات ملى و جهانى جهانگردى و ساير مشاغل مرتبط با اين قبيل امور فعاليت نمايند.


در اين دوره به جهت لزوم آشنائى دانشجويان به يکى از زبان‌هاى خارجى بر اساس انتخاب خود بايد يکى از دروس زبان عربى يا زبان فرانسه يا زبان آلمانى ... را بگذرانند.