هدف تربيت دبيران متعهد و کارشناس در تربيت بدنى است که بتوانند برنامه‌هاى مربوط را در مقاطع مختلف تحصيل آموزش و پرورش و سازمان‌ها و نهاده‌ها به نحو احسن انجام دهند. داوطلب بايد علاوه بر علاقهٔ فردى حداقل توانائى‌هاى جسمى را نيز دارا باشد. لذا علاوه بر آزمون کتبى آزمون آمادگى جسمانى نيز به عمل خواهد آمد. طول دوره کارشناسى ۴ سال است و واحدهاى درسى به‌صورت دروس عمومي، علوم تربيتي، علوم پايه، دروس اصلى و تخصصى است. تعدادى از واحدهاى مذکور عملى و بقيه به‌ صورت نظرى ارائه مى‌شود. با توجه به نيازى که در حال حاضر به معلمان و مربيان تربيت بدنى در سطح کشور وجود دارد فارغ‌التحصيلان عمدتاً جذب بازار کار مى‌شوند. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد و مدارج بالاتر در داخل و خارج از کشور وجود دارد.