هدف دوره تربيت و آماده‌سازى افرادى است که بتوانند از طريق رشد و تکامل دادن ابعاد مختلف نيروى انساني، سطح تعليم، تزکيه، تهذيب تربيت و پرورش جسم و نفس انسانى را بالا برند. فارغ‌التحصيلان اين دوره در امور زير توانا خواهند بود:


- تعليم ورزش، بازى و تربيت بدنى در سطح کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمائى باشگاه‌هاى ورزشى دولتي، خصوصى پارک‌ها.


- ادارهٔ امور و اعمال مديريت صحيح در بخش تربيت بدنى و ورزش کشور.


- آمادگى ادامهٔ تحصيل در مقاطع بالاتر.


با توجه به نياز آموزش و پرورش، سازمان تربيت بدني، فدراسيون‌هاى ورزشى به مربيان ورزش و مديران تربيت بدنى کارآزموده و متعهد به منظور برنامه‌ريزى‌هاى لازم و انجام بهتر امور و فعاليت‌ها اهميت و ضرورت اين رشته آشکار مى‌شود.