هدف از ايجاد دورهٔ کارشناسى رشتهٔ مديريت و بازرگانى دريائي، تربيت کارشناس بازرگانى دريائى براى خدمت در ارگان‌هاى دريائي، حمل و نقلي، تجارت خارجى و برنامه‌ريزى کلان کشور و ديگر شرکت‌ها و مؤسسات خصوصى و دولتى مرتبط با امور مديريت بازرگانى دريائى کشور مى‌باشد.


نقش و توانائي: فارغ‌التحصيلان رشتهٔ مديريت و بازرگانى دريائى مى‌توانند در قسمت‌هاى زير ارگان‌هاى دريائى انجام وظيفه نمايند:


پرسنلى و کارگزيني، تدارکات، بازرگانى کشتى‌ها، عمليات بنادر و کشتيرانى‌ها، مالى و ادارى بنادر و کشتيرانى‌ها، گمرکات و ارگان‌هاى مرتبط، حمل و نقل و جابه‌جائى کالا در بنادر و پايانه‌هاى گمرکات مرزى و داخلى و مناطق ويژهٔ تجارى.