اين دوره با اهداف زير تأسيس شده است:


- تربيت کادر سياسى متخصص و متعهد به اسلام براى انجام وظيفه در سازمان مرکزى وزارت امور خارجه و يا نمايندگى‌هاى ايران در خارج از کشور و ديگر نهادهاى بين‌المللي.


- تهيهٔ متون تحقيقاتى و اطلاعاتى در زمينهٔ تحولات سياسى جهان و روابط بين‌المللي.


- تغذيهٔ وزارت امور خارجه و نهادهاى تابعه با فرهنگ و سياست خارجى جوامع مختلف بين‌المللي.


طول دوره ۴ سال است و دانشجويان ۲۴ هفته کارآموزى در داخل يا خارج کشور خواهند داشت. داوطلب بايد به زبان انگليسى و يکى ديگر از زبان‌هاى خارجى آشنائى داشته باشد (براى دانشجويان در اين زمينه کلاس‌هائى نيز تشکيل خواهد شد). فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در کادر وزارت امور خارجه و نمايندگى‌هاى ايران در خارج يا ساير نهاده‌هاى بين‌المللي، انجام وظيفه کرده، اهداف وزارت امور خارجه ايران را تحقق بخشند. دروس به‌ صورت پايه، اصلي، تخصصى و کارورزى و رساله است. بعضى دروس اصلى عبارت است از تاريخ عقايد سياسى در غرب و شرق، جغرافياى سياسي، اصول و روابط بين‌الملل، حقوق بين‌المللى عمومى.