هدف تربيت افرادى است که بتوانند تحت نظر متخصصان حرفه‌اي، کتابخانه‌هاى بزرگ، امور مربوط به کتابدارى را انجام دهند. داوطلبان بايد، علاوه بر اطلاعات کافى در هر يک از دروس دبيرستاني، استعداد، علاقه به رشته، روحيهٔ مطالعه، و خدمت به جامعه را داشته باشند. با توجه به افزايش سريع کتابخانه‌هاى کوچک در نقاط مختلف کشور (مساجد، مدارس، شهرهاى کوچک و ...) و نياز به کاردانان کتابدارى براى ادارهٔ اين واحدها، اهميت اين رشته روشن مى‌شود. از فارغ‌التحصيلان اين مقطع انتظار مى‌رود از عهدۀ امور زير برآيند:


- ادارهٔ کتابخانهٔ کوچک مراکز اسلامي، مدارس، و کتابخانه‌هاى عمومي،


- کار در کتابخانه‌هاى عمومى مراکز استان‌ها زير نظر متخصصان سطوح بالاتر،


- انجام وظايف نيمه حرفه‌اى در کتابخانه‌هاى دانشگاهي، تخصصي، ملي، و مراکز خدمات کتابدارى زير نظر متخصصان.


فارغ‌التحصيلان اين رشته به سرعت جذب بازار کار مى‌شوند و امکان ادامهٔ تحصيل آنها به‌صورت کارشناسى ناپيوسته در اين رشته در داخل کشور وجود دارد.