هدف تربيت کارشناسانى است که بتوانند در مشاغلى چون قضا، وکالت، سردفترى اسناد رسمي، کارشناسى حقوق انجام وظيفه کنند. داوطلب بايد داراى قوهٔ استنباط و استدلال بوده با ادبيات فارسى و عربى به اندازهٔ کافى آشنا باشد. بعضى دروس دوره عبارت است از: مباحث حقوق مدني، حقوق اساسي، حقوق تجارت، حقوق جزاء، حقوق بين‌الملل، حقوق کار و حقوق تطبيقي. دانشجويان علاوه بر دروس حقوقى مذکور با دروسى مانند جامعه‌شناسي، اقتصاد، ماليه، پزشکى قانوني، جرم‌شناسى نيز آشنا مى‌شوند. فارغ‌التحصيلان با آشنائى به مباحث فوق‌الذکر و مباحث مشابه ديگر از عهدهٔ کارهاى مشاورهٔ حقوقى بر مى‌آيند و مى‌توانند در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى دولتى و خصوصى به کار اشتغال ورزند. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در داخل يا خارج از کشور فراهم است.