هدف دوره تربيت نيروهاى متقي، متعهد و متخصص بر اساس معارف و ارزش‌هاى اسلامى و مبانى اصولي، فقهي، حقوقى و قضائى به‌ منظور رفع نيازهاى قوهٔ قضائيه در زمينه‌هاى قضائى و حقوقى است. طول دوره حداقل ۴ سال است که تابع مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى بوده و فارغ‌التحصيلان حداقل دو برابر تحصيل خود متعهد به خدمت در قوهٔ قضائيه مى‌باشند. داوطلبان تحصيل در اين رشته بايد شرايط زير را دارا باشند:


- گزينش عمومى از نظر صلاحيت اخلاقى و غيره که به‌طور اختصاصى است و اين دانشکده از ميان خواهران و برادران متقي، متعهد به ولايت فقيه و نظام جمهورى اسلامى دانشجو مى‌پذيرد.


- دانشجويان موظف به گذراندن دروسى که به ‌عنوان پيش‌نياز از سوى دانشکده عرضه مى‌گردد، مى‌باشند.


- تحصيل در دانشکده تمام وقت است. (۴۰ ساعت در هفته آموزش و تحقيق)


- پذيرفته‌شدگان نبايد در طول مدت تحصيل اشتغال به کار داشته و يا در محل ديگرى به تحصيل بپردازند، در صورت تخلف از ادامهٔ تحصيل محروم و موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود.


- داراى سلامت جسمانى و روحى باشند.


- فاقد هرگونه سوء پيشينهٔ کيفرى باشند.


- کليهٔ پذيرفته‌شدگان بايد دو برابر مدت تحصيل به وزارت دادگسترى تعهد محضرى بسپارند که زير نظر قوهٔ قضائيه در هر محل که تعيين مى‌کنند خدمت نمايند.


- دانشجويان از بدو اشتغال به تحصيل به استخدام قوهٔ قضائيه درآمده و از حقوق و مزاياى پايهٔ قضائى به استثناء فوق‌العاده مخصوص قضائى بهره‌مند خواهند شد.


- داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در ديپلم.