هدف تأمين نيازهاى مراکز آموزشي، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و بالاخص وزارت آموزش و پرورش است. رشتهٔ علوم تربيتى در سطح کارشناسى داراى چهار گرايش به‌شرح زير است:


۱. مديريت و برنامه‌ريزى آموزشي: که براى تأمين کارشناس متعهد و کاردان در مديريت برنامه‌ريزى آموزشى براى مراکز آموزشى و آموزش و پرورش تدوين شده است.


۲. آموزش و پرورش کودکان استثنائي: در رابطه با شناخت روانشناسى و تعليم و تربيت کودکان استثنائى مانند کودکان تيزهوش، نابينا، ناشنوا، عقب‌مانده و ناسازگار است. فارغ‌التحصيلان اين گرايش مى‌توانند در مراکز روانشناسى و آموزشى وزارت آموزش و پرورش، سازمان‌هاى بهزيستى و مؤسسات ذى‌ربط جذب شوند.


۳. آموزش و پرورش پيش‌دبستانى و دبستان: شاخهٔ پيش‌دبستانى تعليم و تربيت کودکان را از تولد تا پايان دورهٔ آمادگى و شاخهٔ ديگر از کلاس اول ابتدائى تا پايان کلاس پنجم را در بر مى‌گيرد. دانشجويان با خصوصيات مختلف رشد و يادگيرى کودکان در سنين مختلف آشنا مى‌شوند و مى‌توانند برنامه‌هاى آموزشي، تدريس و ادارهٔ مراکز آموزشى دورهٔ دبستان و پيش‌دبستان را تهيه کنند.


۴. تکنولوژى آموزشي: نيروى انسانى متعهد و متخصص براى کمک به معلمان در زمينه‌هاى تدوين طرح‌هاى آموزشي، ادارهٔ مراکز، مواد آموزشي، کتابخانه‌ها و بهره‌گيرى صحيح از وسايل و تجهيزات آموزشى موجود در مدارس، مؤسسات آموزشى و دانشگاه‌ها را تأمين مى‌کند.