هدف اين دوره تربيت افراد از طريق آموختن مهارت‌هاى لازم به منظور اجراء صحيح وظايف محوله در جهت نيل به اهداف دولت اسلامى در زمينهٔ سياست‌هاى مالى و مبادلات بين‌المللى از طريق اجراء قانون امور گمرکى و آئين‌نامه‌هاى اجرائى و مقررات صادرات و واردات است. با توجه به نقش حساس گمرک در تحقق سياست‌هاى مالى و اقتصادى کشور و اعمال هرچه مطلوب‌تر سياست‌هاى مبادلات و بازرگانى خارجى و حمايت از صنايع و توليدات داخليو کنترل مرزهاى اقتصادى لازم است، نيروى انسانى متخصص تربيت شود، تا پاسخ‌گوى نيازهاى گمرکى ايران باشد.


فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند فعاليت‌هاى زير را انجام دهند:


- تجزيه و تحليل مسائل تخصصى گمرکى با توجه به سياست‌هاى مالي، اقتصادى و بازرگانى خارجى و ارائهٔ طرح‌هاى مؤثر و مفيد.


- ارائهٔ خدمات مطلوب و ارزنده در مشاغل تخصصى گمرک از قبيل، ارزياب گمرک، کارشناس امور گمرکى - مدير امور گمرکى و ... .


- سرپرستى کلى امور گمرکي، مؤسسات بازرگاني، صنعتى و خدماتى در بخش‌هاى خصوصى و عمومى.