هدف از تأسيس اين رشته تربيت متخصصان و کارشناسانى است، مؤمن، متعهد به اسلام و انقلاب اسلامى و ولايت فقيه که بتوانند تصدى امر مشاوره يا فعاليت‌هاى پرورشى را در هسته‌هاى مشاوره، مراکز تربيت معلم و غيره عهده‌دار شوند. فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود از طريق شناخت مراجعان (به‌ ويژه کودکان و نوجوانان) و با اتخاذ تدابير لازم و تحقيق و پژوهش دربارهٔ علل دشوارى‌هاى رواني، اخلاقي، خانوادگي، ناسازگارى‌ها، لغزش‌ها، انحرافات اجتماعى براى جلوگيرى از پشامد اين علل چاره‌انديشى کرده و راه‌حل‌هاى لازم را ارائه دهند و تدابير ضرورى را اتخاذ و پيشنهاد کنند. با توجه به مشکلات متنوع افراد (به‌ ويژه کودکان، نوجوانان و جوانان به علت تجربهٔ کم) در جريان زندگى و بحران‌هاى خاص اين دوران‌ها و لزوم برطرف ساختن مشکلات و مسائل شخصى و اجتماعى وجود مشاوران در امور تربيتى ضرورى به نظر مى‌رسد.