هدف تربيت افرادى است که پاسخ‌گوى نيازهاى آموزشي، پژوهشى و خدماتى در سطح وسيع جامعهٔ اسلامى باشند. طول اين دوره ۴ سال مى‌باشد. فارغ‌التحصيلان اين دوره برحسب گرايش تحصيلى قادر به انجام کارهاى زير مى‌باشند:


- شاخهٔ روزنامه‌نگاري: جهت تربيت متخصص براى خبرگزارى‌ها، مطبوعات، راديو، تلويزيون و فعاليت وابسته‌هاى مطبوعاتي.


- شاخهٔ روابط عمومي: با هدف تربيت متخصص براى فعاليت‌هاى روابط عمومى و ارتباطات سازمانى ادارات دولتى و غيردولتي.


با توجه به نياز مبرم کشور به متخصصان ارتباطات اجتماعى براى پيشبرد برنامه‌هاى توسعهٔ کشور و مقابله با تبليغات مغرضانهٔ خارجى اهميت و ضرورت اين رشته مشخص مى‌شود.