هدف آموزش و تربيت متخصصان و کارشناسان حسابدارى و حسابرسى است. رشتهٔ حسابدارى را بر حسب مشاغلى که فارغ‌التحصيلان آن در بازار کار عهده‌دار مى‌شوند به سه حوزهٔ حسابدارى عمومى (حسابرسي)، حسابدارى خصوصى و حسابدارى دولتى تقسيم مى‌‌کنند. براى هر يک از حوزه‌ها اطلاعات و معلومات مشابهى مورد نياز است. فارغ‌التحصيلان دورهٔ کارشناسى رشتهٔ حسابدارى مى‌توانند مشاغلى از قبيل تصدى امور حسابدارى در مؤسسات بازرگاني، بانک‌ها و واحدهاى توليدى و صنعتي، تصدى امور حسابدارى در مؤسسات دولتى و شهردارى‌ها، اشتغال به حسابرسى را عهده‌دار شده و پس از کسب تجربهٔ کافى در سمت‌هاى مديريت مالى و حسابرسى انجام وظيفه کنند. امکان ادامهٔ تحصيل تا دورهٔ کارشناسى ارشد در داخل و در مدارج بالاتر در داخل يا خارج از کشور وجود دارد.