هدف تربيت افراد در زمينهٔ شناخت آبزيان داخلى (آب شيرين) و دريائى و نحوهٔ تکثير و پرورش اين‌گونه آبزيان و مسائل مربوط به صيد و صيادى و فرآورده‌هاى آبزيان مى‌باشد.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود به ‌عنوان کاردان براى پياده کردن طرح‌هاى شيلات در مورد آبزيان در سازمان شيلات (وزارت کشاورزي) به‌ عنوان کاردان در ماهى‌سراها و بخش اجرائى ادارهٔ تالاب‌ها به ‌عنوان همکار با پژوهشگران در بخش تحقيقات شيلات مشغول به کار شوند، اين رشته با توجه به تکثير و پرورش آبزيان جهت تأمين پروتئين داخلى و استفاده بهينه از آب‌هاى داخلى (آب شيرين) و دريائى (آب‌هاى آزاد) و صيد آبزيان از نظر کمّى و کيفى از اهميت بسزائى برخوردار است.