هدف تربيت متخصصان متعهدى است که در ارائهٔ خدمات داروئى به مردم نقش مؤثر داشته و در راه خودکفائى و قطع وابستگى کشور گام بردارند و براساس معارف و ارزش‌هاى اسلامى و اصول علمي، فنى و عملى آموزش ببينند. طول دوره حداقل ۵ سال و حداکثر ۸ سال است. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند مديريت داروخانه‌ها، کارخانجات و صنايع داروئى را تقبل کنند و نيز در صورت دارا بودن شرايط در دوره‌هاى تخصصى شيمى داروئي، فارماکولوژي، داروسازي، داروسازى هسته‌اى (ph.D)، داروسازى بالينى (تخصصي) داروشناسى و زهرشناسي، مواد خوراکى و آب‌شناسى پزشکى دانشکدهٔ داروسازى و ساير دوره‌هاى تخصصى دانشکدهٔ پزشکى شرکت کنند.