هدف تربيت افرادى است که بتوانند در بخش‌هاى مختلف مربوط به صنايع چوب و کاغذ و همچنين در زمينه‌هاى تحقيقاتى علوم چوب و فرآورده‌هاى چوبى به برنامه‌ريزي، مديريت و مشاوره بپردازند. دانشجويان بايد به محيط‌هاى صنعتى (کارخانجات) و مسائل آن و نيز به زمينه‌هاى تحقيقاتى و شناسائى چوب‌هاى مختلف، کيفيت و کاربرد آنها در رابطه با نيازهاى جامعه علاقه‌مند باشند.


فارغ‌التحصيلان اين رشته با احراز عنوان مهندسين منابع طبيعى در رشتهٔ علوم و صنايع چوب و کاغذ مى‌توانند در وزارت جهاد کشاورزى (مجتمع‌هاى چوب و کاغذ) و نيز در کارخانجات مختلف توليدات چوبى و همچنين در بخش‌هاى دانشگاهى و تحقيقاتى مشغول شوند.


امکان ادامهٔ تحصيل کارشناسان در سطح کارشناسى ارشد (فوق ليسانس) و دکترىٰ در دانشگاه‌هاى داخل و خارج از کشور فراهم است.