هدف از آموزش محيط‌ زيست، توسعهٔ آگاهى و درک دانشجويان پذيرفته شده در اين دوره به فرآيند و ارتباطات داخلى و در محيط‌هاى طبيعى و مصنوعى به‌ صورتى که به ارزش‌ها و نظريات، انگيزه‌ها و تعهدات خود نسبت به حمايت و حفاظت از محيط زيست جامهٔ عمل بپوشانند و بتوانند اقداماتى براى حل مسائل محيط زيست و بهبود کيفيت زندگى به عمل آورند.


دانشجويان در اين دوره اطلاعات کافى در زمينهٔ علوم پايه، دانش پايه دربارهٔ مسائل محيط زيست، مديريت منابع طبيعي، مسائل آلودگى‌هاى محيط زيست، توسعه و اثرات آن بر محيط زيست کسب مى‌کنند.


طول دورهٔ کارشناسى محيط زيست به ‌طور متوسط ۴ سال و حداکثر ۶ سال است و در مجموع حدود ۱۴۵ واحد درسى گذرانده مى‌شود.


فارغ‌التحصيلان اين رشته، اطلاعات، علائق و آگاهى‌هاى خود نسبت به محيط زيست و مسائل آن در سطح جهان و به‌ ويژه محيط زيست کشور را افزايش مى‌دهند. قدرت درک مفاهيم اساسى محيط زيست و محتواى علمى آنها را رشد و پرورش مى‌دهند و در تهيه و اجراء و نظارت طرح‌هاى پژوهشى کاربردى مربوط به محيط زيست مهارت لازم را کسب مى‌کنند.