هدف تربيت افرادى است که توانائى و مهارت‌هاى لازم براى مديريت، برنامه‌ريزى و اجراء امور مربوط به حفاظت، احياء و بهره‌بردارى اصولى از جنگل‌هاى کشور و همچنين تهيه و تدوين طرح‌هاى جنگل‌دارى و جنگل‌کارى را داشته باشند. داوطلب اين دوره بايد در زمينه‌هاى زيست‌شناسي، رياضي، زمين‌شناسى و اکولوژى قوى بوده براى کار در محيط‌هاى خارج از شهر آمادگى جسمى لازم را داشته باشد. دانشجويان در يک دورهٔ آموزش چهار ساله با گذراندن دروس عمومي، دروس علوم پايه، دروس اصلى منابع طبيعى و دروس تخصصى مربوط به جنگل از قبيل جنگل‌شناسي، جنگل‌داري، جاده‌سازى و بهره‌بردارى از جنگل، اقتصاد و سياست جنگل و غيره را به‌صورت علمى و عملى فرا خواهند گرفت. در سال آخر علاوه بر گذراندن امتحانات مربوط، تهيه و تدوين يک طرح جنگل‌دارى براى يک منطقهٔ جنگلى در يکى از نقاط کشور به‌ عنوان پروژهٔ کارشناسى ضرورى است.


فارغ‌التحصيلان که به دريافت درجهٔ مهندسى منابع طبيعى در رشتهٔ جنگل‌دارى نائل مى‌شوند از اطلاعات کافى فنى و مهندسى از يک طرف و علوم طبيعى و اقتصادى و اجتماعى مربوط به مناطق جنگلى از طرف ديگر برخوردار هستند و مى‌توانند در حد مدير يکى از واحدهاى توليدى جنگل در امر حفاظت، برنامه‌ريزي، اجراء و نظارت بر فرآيند توليد انجام وظيفه کنند. محل کار اين افراد اکثراً در وزارت جهاد کشاورزى (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور) و مؤسسات تحقيقاتى مربوط خواهد بود. امکان ادامهٔ تحصيل در رشتهٔ جنگل‌دارى تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ در داخل يا خارج از کشور وجود دارد.