هدف تربيت افرادى است که عهده‌دار خدمات بهداشتى در شبکه‌هاى درمانى شهر و روستا و رفع نيازها و مشکلات بهداشتى و درمانى مادران و نوزادان باشند. طول دوره ۲ سال به‌صورت نظري، عملى و کارآموزى است فارغ‌التحصيلان اين دوره توانائى‌هاى زير را دارا خواهند بود.


- آموزش بهداشت فردى به دختران نوجوان و خانوادهٔ آنها براى آمادگى بلوغ و تغييرات جسمى و روانى اين دوران.


- آموزش زنان در سنين باروري، مشاوره و راهنمائى آنان به منظور رعايت بهداشت و حفظ سلامت و پيشگيرى از بيمارى‌ها.


- هدايت و انجام زايمان عادى و مراقبت از نوزادان


تشکيل گروه پزشکى در زايشگاه‌هاى سيار جهت ارائهٔ خدمات مامائى و نياز به گسترش مراکز بهداشت مادر و کودک و افزايش تخت‌هاى بيمارستانى به منظور ارائهٔ خدمات مامائى و گسترش زايشگاه‌هاى سيار اهميت اين دوره را روشن مى‌سازد.