هدف تربيت کارشناس مسائل ادارى و پشتيبانى لجستيکى است. داوطلب بايد به زندگى دريائى علاقه‌مند و از آمادگى جسمى و روحى (طبق گواهى‌ بيمارستان‌هاى نيروى دريائي) برخوردار باشد. دروس اين رشته مربوط به علوم مديريت، اقتصاد و امور مالى و حقوق است و دروس کارورزى و کارآموزى نيز وجود خواهد داشت. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند به ‌عنوان کارشناس مديريت، سازمان تحت نظارت خود را هدايت و مشکلات موجود را شناسائى و مرتفع کنند. نيروى دريائى و سازمان‌هاى صنعتى و دولتي، مراکز جذب فارغ‌التحصيلان اين دوره است. دانشجويان در حين تحصيل با سفرهاى دريائى از کارآئى عملى‌ترى نسبت به فارغ‌التحصيلان مشابه برخوردار بوده از بدو خدمت مزاياى مالى و رفاهى برخوردار خواهند شد. مديريت امور تدارکاتى و سفارشات، مديريت امور پرسنلى و کارگزينى و مديريت امور مالى از جمله توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين رشته است. مجتمع دانشگاهى علوم دريائى نيروى دريائى ارتش کشورمان در اين رشته دانشجو مى‌پذيرد.