هدف از ارائهٔ اين دوره تربيت متخصصينى است که به امور توليد، برنامه‌ريزى صنعتي، کنترل مرغوبيت کالا، کنترل پروژه، مدل‌سازي، حفاظت صنعتي، تعميرات و نگهدارى در حد کارشناسى آشنائى داشته باشند.