هدف تربيت کارشناسان فنى است که براى معلولان و کسانى که دچار قطع يا نقص عضو شده‌اند اعضاء مصنوعى و کمک توان‌بخشى را با رعايت همهٔ مسائل پزشکى و مهندسى محاسبه و طراحى کرده و بسازند. داوطلبان بايد علاقه‌مند به اين رشته بوده توانائى‌هاى لازم را از نظر برخورد صحيح با معلولان دارا باشند.


دروس رشته، شامل دروس نظرى - عملى در علوم پزشکى و فنى مهندسى است. فارغ‌التحصيلان علاوه بر توانائى سرپرستى مراکز ارتوپدى فنى مى‌توانند در اين مراکز فعاليت نمايند.