هدف تربيت نيروى انسانى مجرب و کارآزموده در جهت اجراء صحيح طرح‌هاى جنگلدارى است. فارغ‌التحصيلان قادر خواهند بود در اجراء طرح‌هاى جنگلدارى که توسط مهندسين (کارشناسان) تهيه مى‌گردد و در آموزش با مدرسين مربوطه در آموزشکده‌هاى منابع طبيعى و انجام امور توليدى نظير ايجاد نهالستان و خزانه و امور مربوط به جنگلدارى و بهره‌بردارى از جنگل همکارى داشته باشند.