اپتومترى علم مراقبت‌هاى بينائى است. هدف بينائى‌سنجي، آموزش افرادى است که قابليت‌ها و توانائى‌هاى ذيل را به‌دست آورند:


- بررسى نارسائى‌هاى بينائي، تشخيص عيوب انکسارى و تجويز عدسى‌هاى مناسب.


- ساخت و ارائهٔ عينک‌هاى مربوط به عيوب انکساري.


- تشخيص و درمان غيرداروئى و غيرجراحى اختلالات ديد دوچشمي، انحرافات عضلانى آشکار و غيرآشکار، فلجى و غيرفلجى و ... .


- شناخت اثرات و عوارض بيمارى‌ها و داروهاى سيستميک بر روى چشم و ارجاع آن به متخصصان و مراکز مربوط.


- انجام دادن کمک‌هاى اوليه غيرجراحى اورژانس چشمى تا رساندن بيمار به مراکز ذى‌ربط.


- طراحي، اجراء و مشاوره در بهداشت چشم و مشکلات بينائى در محيط‌هاى آموزشي، خدماتى و صنايع و همکارى با صنايع و سازمان‌هاى دولتى در موارد مربوط.


طول دوره ۴ الى ۵/۴ سال است و دروس آن به‌ صورت نظري، عملي، کارآموزى ارائه مى‌شود.