هدف تربيت افرادى است که علاوه بر درک و قبول مسئوليت‌هاى انسانى و حرفه‌اى بتوانند در گروه دندانپزشکى خدمت کنند. حداقل دوره ۲ سال است. دروس به ‌صورت نظرى و عملى ارائه مى‌شود. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در کارهاى ساده لابراتوارى دندانپزشکي، خدمات دندانپزشکى در حين کار، بهداشت‌کارى دندان‌ها، شرکت در گروه‌هاى پيشگيرى از بيمارى‌هاى دهان و دندان، قبول مسئوليت امور ادارى مراکز دندانپزشکى و پذيرش بيمار همکارى مؤثرى داشته باشند.