هدف تربيت کاردان براى مقابله با جنگ‌هاى شيميائي، ميکروبى و هسته‌اى است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ارگان‌هاى نظامى به‌ وجود آنها نياز بسيار دارند. طول دوره ۲ تا ۵/۲ سال است. دروس دوره مشتمل بر دروس عمومي، نظامى عمومى پايه و تخصصى است. واحدهاى درسى شامل شاخهٔ شيميائي، شاخه‌هاى ميکروبى و هسته‌اى مى‌باشد. برخى دروس اختصاصى شاخه‌ها به ‌شرح زير است:


- در شاخهٔ شيميائى: شيمى عمومي، شيمى تجزيه، بيوشيمي، عوامل شيميائى جنگي، تأثير عوامل شيميائى بر محيط زيست.


- در شاخهٔ ميکروبى: ميکروبيولوژى عمومي، باکترى‌شناسى رزمي، عمليات خنثى‌سازي.


- در شاخهٔ هسته‌اى: فيزيک هسته‌اي، فيزيک جديد، عوامل هسته‌اي، حفاظت جمعي.


فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند با کسب مهارت‌هاى لازم در زمينهٔ پدافند جنگ‌هاى ش، م، هـ در سازمان‌هاى رزمى و ديگر ارگان‌ها و سازمان‌هاى مرتبط با پدافند جنگ‌هاى ش، م، هـ انجام وظيفه نمايند.