هدف تربيت کارشناسانى است که در زمينه‌هاى آموزش شيمى در دبيرستان، تربيت کمک پژوهشگر، آماده کردن دانشجويان براى ورود به دوره‌هاى کارشناسى ارشد و دکترى به منظور تأمين کادر آموزشي، پژوهشى مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي، تربيت کارشناسان مورد نياز صنايع شيميائى و بى‌نيازى از کارشناسان خارجى بتوانند انجام وظيفه نمايند. اين دوره داراى سه گرايش: شيمى محض، شيمى کاربردى و دبيرى شيمى است. داوطلب بايد در دروس شيمي، فيزيک و رياضى دبيرستان قوى بوده، علاقه، انگيزه و روحيهٔ کاوشگرى لازم را دارا باشد. دروس به ‌صورت عمومي، پايه، الزامى (مشترک بين سه شاخه)، و اختصاصى ارائه مى‌شود. بعضى دروس الزامى عبارت است از: شيمى آلي، شيمى تجزيه، شيمى فيزيک، شيمى معدني، معادلات ديفرانسيل. علاوه بر اين دروس ۳۲ واحد درسى در هر گرايش وجود دارد. در شاخهٔ شيمى محض و شيمى کاربردى ۲۰ واحد از اين ۳۲ واحد الزامى و ۱۲ واحد انتخابى است. در شاخهٔ شيمى دبيرى همه ۳۲ واحد الزامى است و تعدادى دروس تربيتى نيز به منظور فراگيرى فن معلمى در آن گنجانده شده است. بعضى توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان به ‌شرح زير است:


- عهده‌دار شدن مسئوليت هدايت آزمايشگاه‌ها و کمک به امر تدريس شيمى در دانشگاه‌ها.


- همکارى در زمينه‌هاى پژوهشى در مؤسسات ذى‌ربط و دانشگاه‌ها، تدريس دروس شيمى دبيرستان (در گرايش دبيرى شيمي)، سرپرستى آزمايشگاه‌هاى کنترل کيفيت مواد اوليه و محصولات در صنايع شيميائى و رفع مشکلات شيميائى صنايع موجود، ارائهٔ روش‌هاى بهتر براى بالا بردن سطح توليد از نظر کيفى و کمّي.


با توجه به نياز دانشگاه‌ها به مدرس شيمي، نياز صنايع مختلف شيميائى به پژوهشگر و کمبود متخصص ايرانى براى اداره کنترل کيفيت آزمايشگاه‌هاى شيمى صنايع موجود، اهميت رشته مشخص مى‌شود.


امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته تا حد دکترىٰ در داخل و خارج از کشور وجود دارد. برخى مراکز جذب کارشناس‌هاى شيمى به‌شرح زير است: وزارتخانه‌هاى آموزش و پرورش، صنايع معادن و فلزات، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، جهاد کشاورزي، نفت و نيز آموزشگاه‌هى شيمى صنايع شيميائى و نظاير آنها.


نظر دانشجويان: رشتهٔ شيمى از لحاظ محتوا بسيار گسترده و با اکثر صنايع به نحوى مرتبط است. به همين دلايل زمينه‌هاى پژوهش و استخدام بسيار وسيع است.