هدف تربيت کاردان امور دامى است تا بتواند در زمينه‌هائى چون ادارهٔ امور واحدهاى دامداري، اجراء برنامه‌هاى تغذيهٔ دام و طيور، روش استفاده از مراتع و علوفه‌کارى و اجراء برنامه‌هاى بهداشتى دام و طيور مسئوليت‌هاى مربوطه را عهده‌دار شود. داوطلب بايد از روحيهٔ کار در محيط‌هاى کشاورزى و روستائى و علاقه به کارهاى کشاورزى به‌ ويژه دامپروري، قدرت جسمى لازم و دانش قوى در زيست‌شناسى و علوم تجربى برخوردار باشد. طول دوره ۲ سال و دروس آن شامل دروس عمومي، دروس علوم پايه، دروس اصلى کشاورزى و دروس تخصصى به‌صورت نظري، عملى و عمليات صحرائى است. حدود ۳۰ درصد واحدها را دروس عملى تشکيل مى‌دهد. از عمده‌ترين مراکز جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توان سازمان گسترش خدمات توليدي، مراکز خدمات کشاورزي، روستائى و عشايري، شرکت‌هاى کشت و صنعت، واحدهاى توليدي، جهاد کشاورزي، بنياد جانبازان و بخش خصوصى را نام برد.