هدف آن آموزش و تربيت متخصصان و کارشناسان بانکدارى بدون ربا و بانکدارى بين‌المللى است. طول متوسط دوره ۵ سال است. در اين مدت صبح‌ها در بانک‌ها کارآموزى و بعدازظهرها در کلاس تدريس خواهد شد. دروس به ‌صورت عمومي، پايه، اصلى و اختصاصى ارائه مى‌شود. بعضى دروس تخصصى عبارت است از: بانکدارى داخلى و خارجي، امور مالى بين‌المللي، حسابرسى داخلي، حقوق بازرگاني، داوطلب بايد در رياضيات دورهٔ دبيرستان قوى باشد. فارغ‌التحصيلان توانائى لازم در مشاغل و ايفاء نقش‌هاى زير را خواهند داشت:


- ادارهٔ امور حسابدارى در شعب و مؤسسات وابسته به بانک‌ها.


- تصدى مديريت مالى در شرکت‌هاى محل سرمايه‌گذارى بانک‌ها.


- انجام وظايف بانکدارى و مسئوليت در ساير سطوح مديريت بانک‌ها.


- طراح و مجرى طرح‌ها و راه‌برى ساير امور در ادارات ستادى بانک‌ها و ادارات.