هدف تربيت افرادى است که با کسب اطلاعات کافى در زمينهٔ علوم پايه، اکولوژي، بيولوژى گياهى و حيواني، کارتوگرافى و نقشه‌برداري، مسائل پارک‌هاى مختلف و فضاسازى آنها، حيات وحش و شکارگاه‌ها، مسائل آلودگى‌هاى محيط زيست و غيره بتوانند اجراء برنامه‌هاى زيست محيطى را عهده‌دار گردند.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در سازمان حفاظت محيط زيست و واحدهاى تابعهٔ آن به‌عنوان مجرى برنامه‌ها، در سازمان جنگل‌ها و مراتع (وزارت جهاد کشاورزي) و بخش پارک‌ها و فضاى سبز، در بخش فضاى سبز شهرى (شهردارى‌ها) در مديريت پارک‌هاى ملى و منطقه‌اى و حفاظت شده همکارى داشته باشند.


با توجه به صنعتى شدن کشور، براى جلوگيرى از تخريب محيط زيست و در نتيجه جلوگيرى از بهم‌ريختگى و فروپاشى اکوسيستم طبيعى و چرخهٔ حيات، ضرورت اين دوره روشن است.