هدف تربيت افراد کارآمدى است که هر ۳ يا ۴ نفر آنها بتوانند به‌ عنوان دستيار يک متخصص بيهوشى (هوش‌بري) در يک بخش هوش‌برى انجام وظيفه کنند. طول دوره حداقل ۲ سال است. دروس به‌صورت نظري، عملى و کارآموزى بيمارستان‌ها و کارآموزى در عرصه است. فارغ‌التحصيلان توانائى‌هاى زير را دارند:


- شناسائى دستگاه‌هاى اندازه‌گيرى گازهاى خون و ساير وسايل آزمايشگاهى مربوط به رشتهٔ بيهوشى و تنظيم کاربرد آنها.


- شناسائى دستگاه‌هاى مختلف بيهوشى در اتاق عمل و استريليزاسيون آنها.


- بيهوش ساختن بيمار زير نظر متخصص و مراقبت‌هاى قلبى و تنفسى و بيدار کردن او در پايان عمل.


- درد شناسي، احياء قلبي، ريوى و انجام دادن بى‌حسى‌هاى ناحيه‌اى و غيره در موارد کلينيکي.


- پرستارى به روش علمى و مراقبت از بيماران بدحال.


امکان ادامهٔ تحصيل طى ضوابطى در دورهٔ کارشناسى ناپيوسته پرستاري، فراهم است.