هدف تربيت کارشناسانى است که معلومات علمى و فنى و کشاورزى عمومي، علوم پايه گياه پزشکى و علوم مربوط به شناخت آفات و بيمارى‌هاى گياهى را در حد اين دوره به‌ صورت نظرى و عملى را فرا گرفته، علاوه بر آن با فنون و روش‌هاى مختلف مبارزه با آفات و عوامل بيمارى‌زاى گياهان به‌ صورت عملى آشنائى جامع پيدا کنند. داوطلب بايد با دروس زيست‌شناسي، گياه‌شناسي، جانورشناسى و شيمى آشنائى کافى داشته باشد. دانشجويان اين رشته در طى دورهٔ ۴ سالهٔ دروس عمومي، دروس علوم پايه، دروس اصلى کشاورزى و دروس تخصصى را مى‌گذارنند. فارغ‌التحصيلان به‌ دليل داشتن اطلاعات عمومى در کشاورزى و احاطه لازم به، فنون مبارزه با آفات و عوامل بيمارى‌زاى گياهان به دريافت درجهٔ مهندسى کشاورزى در رشتهٔ گياه پزشکى نائل مى‌شوند و در خط مقدم عليه عوامل نابود کننده محصولات کشاورزى و دسترنج زارعين حضور فعال خواهند داشت و حلقه‌هاى زنجيرى خواهند بود که بين کشتکاران، زارعان و روستاها از يک طرف و مراکز تحقيقات آفات و بيمارى‌هاى گياهى از طرف ديگر ارتباط لازم را برقرار و نتايج تحقيقات را عملاً در مزارع و روستاها پياده مى‌کنند. از مراکز عمدهٔ جذب فارغ‌التحصيلان مى‌توان مؤسسات و ارگان‌هاى مختلف از قبيل مؤسسه تحقيقات آفات و بيمارى‌هاى گياهي، سازمان حفظ نباتات، شرکت پخش کود و توليد سم، وزارت جهاد کشاورزي، بنياد جانبازان و بخش خصوصى را نام برد. امکان ادامهٔ تحصيل در دوره‌هاى کارشناسى ارشد و دکترىٰ در داخل کشور وجود دارد.