هدف تربيت کارشناسانى است که بتوانند با تکيه بر آموخته‌هاى خود در زمينه‌هائى چون مديريت نظارت و اجراء عمليات تبديل و نگهدارى محصولات مختلف کشاورزى اعم از گياهى و دامى و همچنين کمک در طراحى خطوط توليد در کارخانجات مربوطه همکارى کرده عمليات کارخانجات توليد فرآورده‌هاى لبنى و زراعي، باغى و توليدات جنبى دامى را نيز هدايت کنند. دانشجويان پس از گذراندن دروس عمومي، دروس پايه و دروس اصلى کشاورزى در زمينه‌هاى مربوط به صنايع کمپوت‌سازي، کنسروسازي، لبني، گوشت و روش‌هاى تبديل و نگهدارى فرآورده‌هاى گياهى و دامى و همچنين علوم مربوط به شيمى و ميکروبيولوژى مواد غذائى به ‌صورت نظرى و عملى با گذارندن دروس تخصص آموزش مى‌بينند. طول دوره ۴ سال است و فارغ‌التحصيلان به دريافت درجهٔ مهندسى کشاورزى در رشتهٔ علوم و صنايع غذائى نائل مى‌شوند. عمده‌ترين مراکز جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته عبارت است از: کارخانجات توليد فرآورده‌هاى غذائي، کارخانجات توليد کنندهٔ فرآورده‌هاى وابسته به کشاورزي، سازمان‌هاى دولتي، وزارتخانه‌هاى مرتبط با نگهدارى و تبديل فرآورده‌هاى کشاورزى و نيز دانشکده‌ها و مؤسساتى که در زمينهٔ تبديل فرآورده‌هاى کشاورزى تحقيق مى‌کنند. فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ در داخل و يا در خارج از کشور ادامهٔ تحصيل دهند. توجه خاص دولت به صنايع غذائى در ارتباط با جلوگيرى اتلاف محصولات کشاورزي، به‌وجود آوردن کارخانجات جديد صنايع غذائى و اهميت اين رشته در ارتباط با سلامت مردم باعث خواهد شد اين رشته رونق بيشترى در آينده داشته باشد.